Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pilsētvides kvalitātes izvērtēšana un gaisa piesārņojuma zonējuma izstrādāšana Saldus pilsētā un tai pieguļošā teritorijā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Pilsētvides kvalitātes izvērtēšana un gaisa piesārņojuma zonējuma izstrādāšana Saldus pilsētā un tai pieguļošā teritorijā

Pētījuma mērķis:

Pētījuma galvenie uzdevumi ir sagatavot informāciju par gaisa piesārņotājiem Saldus pilsētā un tai pieguļošajā teritorijā. Izstrādāt pilsētvides kvalitātes uzlabošanas priekšlikumus un ieteikumus rīcības plāna izstrādei. Izdalīt ekoloģiskā “stresa” rajonus Saldus pilsētā un tai pieguļošajā teritorijā (augsta piesārņojuma zona).

Nodošanas datums:
31.12.2018
Iesniedzējinstitūcija:
Saldus novada pašvaldība
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Saldus novada pašvaldība
Politikas joma:
Vides aizsardzība
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top