Pētījumu un publikāciju datu bāze

Projektu izstrādes un ieviešanas risku analīze Līvānu novada pašvaldības projektos

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Projektu izstrādes un ieviešanas risku analīze Līvānu novada pašvaldības projektos

Nodošanas datums:
30.01.2012
Iesniedzējinstitūcija:
Sabiedrības integrācijas fonds
pasts@sif.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Sabiedrības integrācijas fonds
pasts@sif.gov.lv
Politikas joma:
Reģionālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top