Pētījumu un publikāciju datu bāze

Rīgas domes darbības vērtējums. Rīgas iedzīvotāju aptauja par dažādiem Rīgas domi interesējošiem jautājumiem

Rīgas domes darbības vērtējums. Rīgas iedzīvotāju aptauja par dažādiem Rīgas domi interesējošiem jautājumiem

Pētījuma mērķis:

Izzināt pašvaldības iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu, sabiedrībai aktuālus jautājumus.

Nodošanas datums:
30.12.2022
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
-
To top