Pētījumu un publikāciju datu bāze

Salīdzinošā pētījuma par atalgojuma apmēru datu aktualizēšana

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Salīdzinošā pētījuma par atalgojuma apmēru datu aktualizēšana

Pētījuma mērķis:

Aktualizēt datus par atalgojuma apmēru privātajā un publiskajā sektorā, salīdzinot līdzvērtīgus amatus (ņemot vērā amata pienākumus, atbildības līmeni un sarežģītību), nodrošinot uzticamu informāciju par atalgojuma apmēru privātajā un publiskajā sektorā.

Nodošanas datums:
30.12.2019
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
10890 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Valsts tiešās pārvaldes un privātā sektora līdzvērtīgu amatu veicēju atalgojuma apmēra salīdzinājums (pa mēnešalgu grupām) un Fontes vispārējais amatu katalogs (2019)

To top