Pētījumu un publikāciju datu bāze

Situācijas analīze par par mazo un vidējo uzņēmumu attīstības potenciālu veselības aprūpes nozarē reģionālā mērogā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Situācijas analīze par par mazo un vidējo uzņēmumu attīstības potenciālu veselības aprūpes nozarē reģionālā mērogā

Nodošanas datums:
29.03.2013
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Vidzemes plānošanas reģions
vidzeme@vidzeme.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Vidzemes plānošanas reģions
vidzeme@vidzeme.lv
Politikas joma:
Uzņēmējdarbības politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top