Pētījumu un publikāciju datu bāze

Sociāls pētījums par gājēju motivāciju lietot atstarojošos priekšmetus savai aizsardzībai, piedaloties ceļu satiksmē

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Olga Podžuna
67075215

Sociāls pētījums par gājēju motivāciju lietot atstarojošos priekšmetus savai aizsardzībai, piedaloties ceļu satiksmē

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kāda ir gājēju un velobraucēju attieksme pret atstarojošu elementu lietošanu un to lietošanas paradumi, kas motivē lietot, un kas demotivē lietot atstarotājus.

Nodošanas datums:
11.10.2021
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts policija
pasts@vp.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts policija
pasts@vp.gov.lv
Politikas joma:
Iekšlietu politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
15780 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Latvijas sabiedrībā dominē pozitīva attieksme pret atstarotāju lietošanu, tā tiek uztverta kā lietderīga un atbildīga rīcība, kā
nepieciešamība pārvietojoties krēslā vai tumsā. Tā ir papildus drošība uz ceļa, lai braucēji (auto, moto, velo) labāk un laicīgāk
pamanītu kājāmgājējus un velobraucējus, tā paaugstina drošību uz ceļiem, samazina ceļu satiksmes negadījumu skaitu, rada drošības sajūtu, gan gājējiem, gan autovadītājiem.

To top