Pētījumu un publikāciju datu bāze

Tirdzniecības pārstāvju zināšanas par preču kvalitāti un drošumu, un patērētāju tiesību ievērošanu

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Tirdzniecības pārstāvju zināšanas par preču kvalitāti un drošumu, un patērētāju tiesību ievērošanu

Nodošanas datums:
03.10.2005
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Uzņēmējdarbības politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top