Pētījumu un publikāciju datu bāze

Tūristu gidu profesijas reglamentēšanas jautājums Eiropas Savienībā un Latvijā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Tūristu gidu profesijas reglamentēšanas jautājums Eiropas Savienībā un Latvijā

Nodošanas datums:
06.12.2004
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top