Pētījumu un publikāciju datu bāze

Valsts materiālo rezervju un nozares materiāltehnisko līdzekļu resursu veidošana un pārvaldīšana katastrofu pārvaldīšanas pasākumu īstenošanai un nozares apdraudējumu pārvarēšanai

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Irina Mētra
+371 25433020

Valsts materiālo rezervju un nozares materiāltehnisko līdzekļu resursu veidošana un pārvaldīšana katastrofu pārvaldīšanas pasākumu īstenošanai un nozares apdraudējumu pārvarēšanai

Pētījuma mērķis:

Vispārējais mērķis – Izpētīt esošo valsts materiālo rezervju un nozares materiāltehnisko līdzekļu resursu pārvaldīšanas (vajadzību noteikšana, izvērtēšana, veidošana, apgādes ķēdes plānošana, atliktā piegāde, līgumi, iegāde, atjaunināšana, uzskaite, uzglabāšana, izsniegšana, loģistika, atsavināšana, norakstīšana, inventarizācija u.c.) sistēmu, un izstrādāt stratēģisku, sistemātisku un metodisku pieeju, kas balstīta uz riska novērtējumu, kā arī resursi tiek veidoti uz noteiktiem kritērijiem, kas paredzēta katastrofu pārvaldīšanai, kā arī nozares apdraudējumu vajadzībām.

Pētījuma uzdevums:

Izveidojot stratēģisku, sistemātisku un metodisku pieeju, kas balstīts uz riska novērtējumu, noteiktiem kritērijiem vai indikatoriem, lai plānotu un pārvaldītu valsts materiālo rezervju un nozares materiāltehnisko līdzekļu resursu veidošanu, tiks nodrošināts, ka nozares vajadzībām tiek plānoti pamatoti nepieciešamie resursi, kas paredzēti katastrofu pārvaldīšanai (preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi); civil-militāro un visaptverošās valsts aizsardzības pasākumu vajadzībām; krīzes situāciju pārvarēšanas pasākumos; neparedzētos gadījumos, lai novērstu apdraudējumu cilvēku veselībai vai dzīvībai; tautsaimniecības mobilizācijas plānā paredzētajos pasākumos; kā arī starptautiskās un humānās palīdzības vajadzībām.
Nepieciešams arī izpētīt esošo normatīvo aktu prasības, kā arī nozarē noteiktos uzdevumus un pienākumus, tajā skaitā citu nozaru un pārnozaru resursu plānošanu un pārvaldīšanu, fizisko un juridisko personu īstenoto labo praksi. Papildus tam, nepieciešams izpētīt un izvērtēt citu valstu pieredzi un labo praksi resursu plānošanai katastrofu pārvaldīšanai, kā arī nozares apdraudējumu vajadzībām.
Tiks izpētīta valsts materiālo rezervju un nozares materiāltehnisko līdzekļu resursu plānošanas un pārvaldīšanas (vajadzību noteikšana, izvērtēšana, veidošana, apgādes ķēdes plānošana, atliktā piegāde, līgumi, iegāde, atjaunināšana, uzskaite, uzglabāšana, izsniegšana, loģistika, atsavināšana, norakstīšana, inventarizācija u.c.) pieeja, un tiks izstrādāti priekšlikumi, lai resursu plānošanai un pārvaldīšanai būtu stratēģisks, sistemātisks un metodisks raksturs

Plānotās nodošanas datums:
01.03.2024
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
pasts@vugd.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
pasts@vugd.gov.lv
Politikas joma:
Iekšlietu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:

Rezultāts – sagaidāms, ka projekta ietvaros tiks izpētīta esošā valsts materiālo rezervju un nozares materiāltehnisko līdzekļu resursu plānošanas un pārvaldīšanas (vajadzību noteikšana, izvērtēšana, veidošana, apgādes ķēdes plānošana, atliktā piegāde, līgumi, iegāde, atjaunināšana, uzskaite, uzglabāšana, izsniegšana, loģistika, atsavināšana, norakstīšana, inventarizācija u.c.) sistēma, un tiks izstrādāta stratēģiska, sistemātiska un metodiska pieeja resursu plānošanai un pārvaldīšanai, kas balstīta uz riska novērtējumu, lai resursi tiek veidoti uz noteiktiem kritērijiem, kas paredzēta katastrofu pārvaldīšanai, kā arī nozares apdraudējumu vajadzībām. Pētījumā tiks ietverts normatīvo aktu izvērtējums, jo resursu veidošanu nosaka dažādi normatīvie akti un plānošanas dokumenti, lai varētu iegūt visaptverošu izpratni, ka nepieciešamie resursi tiek plānoti. Papildus, pētījums ļaus iegūt citu valstu pieredzi un labo praksi, kuras pilnveidojušas esošo valsts materiālo rezervju un nozares resursu pieeju un sistēmu.

To top