Pētījumu un publikāciju datu bāze

Vēlētāju aktivitātes samazināšanās cēloņu un to ietekmējošo faktoru izvērtējums – 1.posms

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Māra Sīmane
67082823

Vēlētāju aktivitātes samazināšanās cēloņu un to ietekmējošo faktoru izvērtējums – 1.posms

Pētījuma mērķis:

Elektorāta aktivitātes samazināšanās cēloņu un to ietekmējošo faktoru izvērtējums. Uz tā balstoties tiek izstrādāts tālāko aktivitāšu kopums elektorāta līdzdalības un vēlēšanu procesa iznākumam uzticēšanās celšanai.

Nodošanas datums:
07.02.2022
Iesniedzējinstitūcija:
Pārresoru koordinācijas centrs (darbību izbeigusi institūcija)
pkc@pkc.mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Pārresoru koordinācijas centrs (darbību izbeigusi institūcija)
pkc@pkc.mk.gov.lv
Politikas joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Uz pētījuma datiem balstoties tiek izstrādāts tālāko aktivitāšu kopums elektorāta līdzdalības un vēlēšanu procesa iznākumam uzticēšanās celšanai.
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
17061 EUR
To top