Pētījumu un publikāciju datu bāze

Zemgales plānošanas reģiona lauku teritoriju mobilitātes plāns

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Zemgales plānošanas reģiona lauku teritoriju mobilitātes plāns

Nodošanas datums:
31.12.2010
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Politikas joma:
Reģionālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top