Pētījumu un publikāciju datu bāze

Ziņojums “Izmaksu ieguvumu analīzes pārrēķins Kohēzijas fonda projektam “Via Baltica autoceļa uzlabošana. Saulkrastu apvedceļa būvniecība uz Latvijas valsts galvenā autoceļa A1 no 21,05km (Lilaste) lī

Ziņojums “Izmaksu ieguvumu analīzes pārrēķins Kohēzijas fonda projektam “Via Baltica autoceļa uzlabošana. Saulkrastu apvedceļa būvniecība uz Latvijas valsts galvenā autoceļa A1 no 21,05km (Lilaste) lī

Nodošanas datums:
08.05.2009
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Politikas joma:
Budžeta un finanšu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top