Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
  • Notīrīt visus filtrus
  • Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)

  • Politikas joma

  • Pētījuma klasifikācija

  • Valoda

  • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)
(9)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)

Pētījuma mērķis:

Mērķis: izstrādāt optimālas slodzes noteikšanas kritērijus un metodiskās rekomendācijas regulārai smagu un sevišķi smagu noziegumu pirmstiesas izmeklēšanas darba uzskaitei, novērtēšanai, uzraudzībai un kontrolei.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
23880

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kāda ir gājēju un velobraucēju attieksme pret atstarojošu elementu lietošanu un to lietošanas paradumi, kas motivē lietot, un kas demotivē lietot atstarotājus.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
15780

Pētījuma mērķis:

Sabiedrības viedokļa izzināšana par ar drošību saistītajiem jautājumiem, kas ir uz sabiedrību vērsta policijas darba pamats un veids, kā noskaidrot iedzīvotāju attieksmi pret policiju, to drošības sajūtu, sabiedrības viedokli par nepieciešamajām izmaiņām policijas darbā, kas savukārt palīdz uzlabot darba organizāciju, t.sk. sadarbību ar sabiedrību.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
1468

Pētījuma mērķis:

Sabiedrības viedokļa izzināšana par ar drošību saistītajiem jautājumiem, kas  ir uz sabiedrību vērsta policijas darba pamats un veids, kā noskaidrot iedzīvotāju attieksmi pret policiju, to drošības sajūtu, sabiedrības viedokli par nepieciešamajām izmaiņām policijas darbā, kas savukārt palīdz uzlabot darba organizāciju, t.sk. sadarbību ar sabiedrību.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
5269

Pētījuma mērķis:

Lai veiktu pētījumu par gājēju sajūtām, motivāciju, paradumiem, piedaloties ceļu satiksmē, laika posmā no 2019.gada septembra līdz 2020.gada augustam tika veikts pētījums, kura ietvaros izmantotas gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās pētījumu metodes, kas deva iespēju vispusīgāk izprast gājēju domāšanu, zināšanas, uzvedību ceļu satiksmē.

Pētījuma mērķis:

Organizēt Latvijas iedzīvotāju kvantitatīvu aptauju par iedzīvotāju uzticēšanos Valsts policijai, iedzīvotāju informētību par Valsts policijas darbu un veidiem, kādā iedzīvotāji vēlas saņemt informāciju par to, iedzīvotāju vēlmi un veidiem iespējamai sadarbībai, iedzīvotāju drošības sajūtu un citiem jautājumiem.

To top