Pētījumu un publikāciju datu bāze

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Augšdaugavas novada ezeriem

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Augšdaugavas novada centrālās administrācijas ezeru apsaimniekošanas specialists: Valērijs Ašķeļaņecs
Mob.tel. 29325700

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Augšdaugavas novada ezeriem

Pētījuma mērķis:

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Augšdaugavas novada ezeriem – (Čerņavas ezeram, Ozerka ezeram, Laucesas ezeram (Latvijas teritorijā), Kumpinišķu ezers (Latvijas teritorijā), Skirnas ezeram (Latvijas teritorijā))

Pētījuma uzdevums:

Projekta uzdevums ir sagatavot zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Augšdaugavas novada ezeriem. Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi nepieciešami, lai plānotu ezera apsaimniekošanu, nodrošinātu zivju resursu aizsardzību un atražošanu, uzlabotu ezeru ekoloģisko stāvokli.

Nodošanas datums:
20.12.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Augšdaugavas novada pašvaldība
pasts@augsdaugavasnovads.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Augšdaugavas novada pašvaldība
pasts@augsdaugavasnovads.lv
Politikas joma:
Zivsaimniecības politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi
To top