Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
  • Notīrīt visus filtrus
  • Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)

  • Politikas joma

  • Pētījuma klasifikācija

  • Valoda

  • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)
(7)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)

Pētījuma mērķis:

2019. gada septembrī un oktobrī pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pasūtījuma SIA “Aptauju Centrs” veica Latvijas iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot Latvijas iedzīvotāju zināšanas par dažādiem finanšu pakalpojumiem, kā arī to izmantošanas paradumus. Šīs aptaujas dati tika izmantoti, lai aprēķinātu Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības indeksu.
Rezultāti rāda, ka iedzīvotāju Finanšu pratības indekss 2019. gadā bija 21.7 procentpunkti no 99 procentpunktiem. Redzamas būtiskas atšķirības dažādās iedzīvotāju grupās – sociāli mazāk aizsargāto un mazāk izglītoto iedzīvotāju finanšu pratība ir ievērojami zemāka nekā ekonomiski aktīviem, darbspējīgiem un augstāk izglītotiem iedzīvotājiem.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
19104.69

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot, kāda ir Latvijas iedzīvotāju attieksme pret finanšu pratību un tās uzlabošanu visa mūža garumā, lai FKTK kopā ar partneriem varētu šo attieksmi pozitīvi ietekmēt.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
275.47

Pētījuma mērķis:

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir veikusi otro mērījumu “Finanšu pratības indekss”, kas rāda, ka iedzīvotāju zināšanu līmenis par finanšu lietām gada laikā ir paaugstinājusies. Tā vērtība 2015. gadā sasniegusi +21.2 punktus (2014. gadā:+20.6).
“Finanšu pratības indekss” ir īpašā metodoloģijā aprēķināta punktu summa septiņos finanšu tematos, izmantojot iedzīvotāju finanšu pratības ikgadējās aptaujas rezultātus. Tā kopējā vērtība raksturo Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības līmeni. Indekss izstrādāts sadarbībā ar pētījumu centru SKDS.

Pētījuma mērķis:

Pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pasūtījuma izveidots Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības indekss, kurš 2014. gadā ir 20.6 punkti (maksimāli bija iespējams iegūt 99 punktus).
Latvijas iedzīvotāji nepievērš īpašu uzmanību sava budžeta plānošanai un kontrolei, tāpat diezgan maza sabiedrības daļa domā par savu finansiālo nodrošinājumu nākotnē un pietiekamā daudzumā neveic uzkrājumus vai ieguldījumus, kā arī pietiekami neiesaistās pensiju līmeņos.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
19118.00

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot Latvijas iedzīvotāju uzticības līmeni finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, zināšanu un uzticēšanās līmeni Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un valsts garantiju sistēmai, kā arī Latvijā strādājošo banku drošuma vērtējumu 2013.gadā.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
1051.00

To top