Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
  • Notīrīt visus filtrus
  • Iesniedzējinstitūcija

  • Politikas joma

  • Pētījuma klasifikācija

  • Valoda

  • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
(16)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija

Pētījuma mērķis:

1) Kādus medijus un informācijas resursus lieto Latvijas iedzīvotāji?
2) Kā ir izmainījušies to iedzīvotāju mediju un informācijas resursu lietošanas paradumi, kas lietoja saturu, kas pašlaik Latvijas teritorijā ir ierobežots?
3) Kāda ir Latvijas iedzīvotāju uzticēšanās mediju saturam un cik lielā mērā Latvijas iedzīvotāji uzticas vietējam ziņu un informatīvi analītiskajam saturam.

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot Latvijas iedzīvotāju prasmes un ieradumus lietot tehnoloģijas mediju pakalpojumu saņemšanai.

Pētījuma mērķis:

Pētīt sabiedrības profesionālās ētikas uztveri  un vērtējumu par Latvijas sabiedrisko mediju (Latvijas Televīzijas, Latvijas Radio, portāla LSM.lv) satura profesionālo kvalitāti, pašregulāciju un atbildīgumu, sabiedrības uzticēšanās faktoriem.

Pētījuma mērķis:

Izpētīt Latvijas iedzīvotāju medijpratību, tajā skaitā aptverot informācijpratības, ziņu pratības, digitālās pratības, vizuālās un reklāmas pratības aspektus.

Pētījuma mērķis:

Saņemt sabiedrības vērtējumu par Latvijas sabiedrisko mediju (Latvijas Televīzijas, Latvijas Radio, portāla LSM.lv) sabiedriskā pasūtījumu izpildi un iesaistīt sabiedrību sabiedriskā pasūtījuma veidošanā un tiks izmantots, lai nodrošinātu SEPLP funkciju izpildi sabiedriskā pasūtījuma izstrādē, kā arī sabiedrības informēšanai par sabiedrisko mediju sniegto sabiedrisko labumu.

Pētījuma mērķis:

Latviešu valodas lietojums un kvalitāte elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un interneta vietnēs

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
9360

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot kādus medijus un informācijas resursus lieto Latvijas iedzīvotāji, kā ir izmainījušies to iedzīvotāju mediju un informācijas resursu lietošanas paradumi, kas lietoja saturu, kas pašlaik Latvijas teritorijā ir ierobežots, kādas tehnoloģiskās platformas un rīkus Latvijas iedzīvotāji izmanto, lietojot medijus un informācijas/satura resursus, par kādiem Latvijas un starptautiskajiem mediju pakalpojumiem iedzīvotāji maksā vai būtu gatavi maksāt, kāda ir Latvijas iedzīvotāju uzticēšanās Latvijas mediju saturam un cik lielā mērā Latvijas iedzīvotāji uzticas vietējam ziņu un informatīvi analītiskajam saturam.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
20291.40

Pētījuma mērķis:

Veikt visaptverošu sabiedrisko mediju sabiedriskā labuma izvērtējumu saskaņā ar SEPLP apstiprināto Latvijas sabiedrisko mediju sabiedriskā labuma izvērtēšanas metodoloģiju un izvērtējuma rezultātā gūt visaptverošu novērtējumu sabiedriskā labuma kategorijām – Sabiedrība, Demokrātija, Kultūra, Zināšanas, Radošums, Sadarbība –  un caurviju rādītājiem – Kvalitāte, Sasniedzamība, Ietekme, Ieguldīto līdzekļu atdeve – katram medijam un saņemt ieteikumus sabiedrisko mediju sabiedriskā pasūtījuma/labuma pilnveidošanai nākotnē.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
29300

Pētījuma mērķis:

Izmantojot kvalitatīvo pētījumu metodi (FGD), veikt sabiedrisko mediju primāro mērķa auditoriju profesionālās ētikas uztveres izpēti (perception study), noskaidrojot Latvijas iedzīvotāju vērtējumu par mediju profesionālo ētiku, tās izpratni un interpretāciju, profesionālās ētikas ievērošanu sabiedrisko mediju saturā un darbībā, sabiedrisko mediju profesionālās ētikas uzraudzības efektivitāti un kvalitāti.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
9464

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot latviešu valodas lietojuma un kvalitātes tendences elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un interneta vietnēs.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
9360

Pētījuma mērķis:

Nodrošināt sabiedrisko mediju ombudu un SEPLP ar darba procesam nepieciešamiem datiem par auditorijas uztveri, mediju lietojumu, sabiedrisko mediju vērtējumu

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
8960

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķi ir noskaidrot:
1) Kādus medijus un informācijas resursus lieto Latvijas iedzīvotāji?
2) Kā ir izmainījušies to iedzīvotāju mediju un informācijas resursu lietošanas paradumi, kas lietoja saturu, kas pašlaik Latvijas teritorijā ir ierobežots?
3) Kāda ir Latvijas iedzīvotāju uzticēšanās mediju saturam.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
20587

Pētījuma mērķis:

1) Izmērīt mediju satura piekļuves pakalpojumu tirgus lielumu Latvijā;
2) Izprast šo pakalpojumu lietotāju un potenciālo lietotāju vajadzības
un vēlmes, tostarp iedzīvotāju ar iedzimtiem dzirdes un redzes
traucējumiem kopienās.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
9420

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķi ir noskaidrot:
1. Kādus medijus un kādā veidā ikdienā patērē Latvijas iedzīvotāji?
2. Kāda ir Latvijas iedzīvotāju medijpratība?
3. Kādi ir Latvijas informatīvās telpas drošības izaicinājumi?

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
20592

Pētījuma mērķis:

1. Latvijas iedzīvotāju mediju un informācijas resursu lietošanas paradumus;
2. Kāds saturs Latvijas iedzīvotājiem interesē un ir vajadzīgs? Kāda ir Latvijas iedzīvotāju apmierinātība ar elektronisko mediju (sabiedrisko un komerciālo) saturu un uzticēšanās tam?

3. Iemesli, kādēļ lieto vai nelieto sabiedrisko mediju saturu.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
20532

Pētījuma mērķis:

1) Latvijas iedzīvotāju mediju un informācijas resursu lietošanas paradumus;
2) Kā Latvijas sabiedriskie mediji pilda sabiedriskā pasūtījuma uzdevumus;
3) Latvijas sabiedrisko mediju darbības novērtējumu atbilstoši to darbības pamatprincipiem un vērtībām.

 

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
20380
To top