Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
  • Notīrīt visus filtrus
  • Iesniedzējinstitūcija

  • Politikas joma

  • Pētījuma klasifikācija

  • Valoda

  • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
(41)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot vēlētāju viedokli par dalību 2022. gada 1. oktobra 14. Saeimas vēlēšanās un ar vēlēšanu norisi saistītiem aspektiem. Pētījums sniedz informāciju arī par vēlētāju sociāldemogrāfisko raksturojumu.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
4258.9

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot vēlētāju viedokli par iespējamo līdzdalību 14. Saeimas vēlēšanās, dalības vēlēšanās motivējošajiem faktoriem, informētību par balsošanas kārtību un citiem vēlēšanu norises aspektiem. Pētījums sniedz informāciju arī par vēlētāju sociāldemogrāfisko raksturojumu.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
4739.87

Pētījuma mērķis:
Noskaidrot vēlētāju viedokli par dalību 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās un vairākiem citiem ar vēlēšanu norisi saistītiem aspektiem. Pētījums sniedz informāciju arī par vēlētāju sociāldemogrāfisko raksturojumu.
Pētījuma finansēšanas summa EUR:
4703.75

Pētījuma mērķis:
Noskaidrot vēlētāju gatavību piedalīties 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās, apzināt motivāciju, kāpēc vēlētāji piedalīsies vai nepiedalīsies vēlēšanās, Covid-19 ietekmi uz dalību vēlēšanās, noskaidrot, par kādām balsošanas iespējām vēlētāji gribētu saņemt vairāk informācijas, kā arī apzināt vēlētāju viedokli par atsevišķiem pašvaldību vēlēšanu problēmjautājumiem.  Pētījums sniedz informāciju arī par vēlētāju sociāldemogrāfisko raksturojumu.
Pētījuma finansēšanas summa EUR:
3327.80

Pētījuma mērķis:
Noskaidrot vēlētāju motivāciju piedalīties vai nepiedalīties 2020. gada parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām””, kā arī noskaidrot informētību par šo parakstīšanās iespēju un nepieciešamajiem uzlabojumiem parakstu vākšanas kārtībā. Tāpat pētījums sniedz informāciju par vēlētāju sociāldemogrāfisko raksturojumu.

Pētījuma mērķis:
Apzināt pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju viedokli par 2019. gada 25. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanu, tai skaitā par vēlēšanu iecirkņu darba laiku, papildu balsošanas iespējām, vēlēšanu iecirkņu komisiju veidošanu un apmācību, kā arī noskaidrot respondentu apmierinātību ar atalgojumu.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot vēlētāju viedokli par galvenajiem iemesliem piedalīties vai nepiedalīties 2019.gada 25. maijā notikušajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās un citiem ar vēlēšanu norisi un kārtību saistītiem aspektiem. Tāpat pētījums sniedz informāciju par vēlētāju sociāldemogrāfisko raksturojumu.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot vēlētāju viedokli par galvenajiem iemesliem, kāpēc piedalījās vai nepiedalījās 2018.gada 6. oktobrī notikušajās Saeimas vēlēšanās un citiem ar vēlēšanu norisi saistītiem aspektiem. Tāpat pētījums sniedz informāciju par vēlētāju sociāldemogrāfisko raksturojumu.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot vēlētāju viedokli par galvenajiem iemesliem piedalīties vai nepiedalīties 2018.gada 6. oktobrī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās un citiem ar vēlēšanu norisi saistītiem aspektiem. Tāpat pētījums sniedz informāciju par sociāldemogrāfisko raksturojumu.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot vēlētāju viedokli par galvenajiem iemesliem, kāpēc piedalījās vai nepiedalījās 2017.gada 3. jūnijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās un citiem ar vēlēšanu norisi saistītiem aspektiem. Tāpat pētījums sniedz informāciju par sociāldemogrāfisko raksturojumu.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot vēlētāju viedokli par līdzdalību Pašvaldību vēlēšanas, kas notiks 2017.gada 3. jūnijā, ērtāko informācijas par balsošanas kārtību iegūšanas veidu, kā arī iegūt vēlētāju dzīvesvietas raksturojumu (deklarētās un faktiskās dzīvesvietas).

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir apzināt pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu un darbinieku viedokļus par 12.Saeimas vēlēšanās izmantoto elektronisko vēlēšanu sistēmu “Balsis 2014”.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot vēlētāju viedokli par galvenajiem iemesliem piedalīties vai nepiedalīties 2014.gada 4. oktobrī notikušajās 12. Saeimas vēlēšanās un citiem ar vēlēšanu norisi un kārtību saistītiem aspektiem.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, cik daudz vēlētāju plāno piedalīties 12. Saeimas vēlēšanās un kāda daļa aptaujāto plāno izmantot iespēju nodot balsi glabāšanā.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot vēlētāju viedokli par galvenajiem iemesliem piedalīties vai nepiedalīties 2014.gada 24.maijā notikušajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās, vēlētāju saskarsmi ar problēmām, kas saistītas ar vēlēšanu iecirkņa darbu un reklāmu par balsošanas kārtību atpazīstamību.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir iegūt atgriezenisko saiti no elektroniskās balsu skaitīšanas programmas „Balsis” lietotājiem 2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanās.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot vēlētāju viedokli par galvenajiem iemesliem piedalīties vai nepiedalīties 2013.gada 1. jūnijā notikušajās Pašvaldību vēlēšanās un citiem ar vēlēšanu norisi un kārtību saistītiem aspektiem. Papildus šajā aptaujā tika apzināta arī respondentu attieksme pret balsošanu internetā.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot vēlētāju viedokli par līdzdalību 2013.gada 1. jūnija Pašvaldību vēlēšanās, vēlētāju informētību par pašvaldību vēlēšanu norises kārtību, kā arī iegūt datus par iedzīvotāju dzīvesvietu (deklarētās un faktiskās dzīvesvietas).

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir izvērtēt vēlētāju motivāciju, piedaloties 2011.gada 17. septembrī notikušajās 11. Saeimas vēlēšanās, noskaidrot, ar kādām problēmām vēlētāji saskārušies vēlēšanu iecirkņos, kāda ir vēlētāju attieksme pret iespēju balsot internetā un vai vēlētāji mēdz izmantot CVK interneta vietnē pieejamo informāciju.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir izvērtēt vēlētāju motivāciju, piedaloties 2010. gada 2. oktobrī notikušajās 10. Saeimas vēlēšanās, noskaidrot, ar kādām problēmām vēlētāji saskārušies vēlēšanu iecirkņos, kāda ir vēlētāju attieksme pret balsošanu internetā un kādi ir vēlētāju uzskati par vēlēšanu godīgumu.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot vēlētāju gatavību un motivāciju piedalīties 10.Saeimas vēlēšanās, attieksmi pret iespēju strādāt vēlēšanu iecirknī, uzskatus par vēlēšanu rezultātu godīgumu; attieksmi pret “balsu pirkšanu” vēlēšanās, dažādu informācijas avotu izmantošanas biežumu un attieksmi pret Centrālo vēlēšanu komisiju.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir atklāt vēlētāju uzskatus par faktoriem, kas ietekmēja vēlētāju līdzdalību 2009.gada 6. jūnijā notikušajās Pašvaldību vēlēšanās.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot vēlētāju attieksmi un informētību par dažādiem Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanu kārtības aspektiem, tai skaitā, par vēlētāju reģistrācijas kārtību Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai vēlētāji, kuri piedalījās parakstu vākšanā par likuma “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanu plāno piedalīties arī parakstu vākšanā likuma “Grozījums likumā “Par valsts pensijām”” ierosināšanai.

To top