Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
 • Notīrīt visus filtrus
 • Iesniedzējinstitūcija

 • Politikas joma

 • Pētījuma klasifikācija

 • Valoda

 • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
(101)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis tiks definēts.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis tiks definēts.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir veikt Plāna romu stratēģiskā ietvara pasākumu īstenošanai 2022.- 2023.gadam ietekmes izvērtējumu.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis tiks definēts.

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt Latvijas kultūras un zinātnes patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījumu.

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt pētījumu par Latvijas kultūras pakalpojumu piekļūstamību saskaņā ar iepirkuma tehniskajā specifikācijā dotajiem darba uzdevumiem.

Pētījuma mērķis:

Veikt pētījumu par Latvijas nacionālo mediju tirgu un auditoriju, izpētot:

 1. Nacionālo elektronisko mediju tirgu Latvijā;
 2. Nacionālo drukāto mediju tirgu Latvijā;
 3. Nacionālo mediju auditoriju.
Pētījuma finansēšanas summa EUR:
24650.00

Pētījuma mērķis:

Raksturot nevalstiskajā sektorā nodarbināto un pašvaldību kultūras darbinieku atalgojumu saskaņā ar iepirkuma tehniskajā specifikācijā dotajiem darba uzdevumiem.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
14922.60

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot Latvijas iedzīvotāju mediju lietošanas paradumus, konkrēti: 1. Latvijas iedzīvotāju mediju un satura lietošanas paradumus (kādus medijus, saturu, kādās platformās un kāpēc iedzīvotāji patērē/nepatērē, gatavība maksāt par mediju saturu, kas ir informācijas avoti sociālajos tīklos (ziņu portāli, draugi, influenceri), u.c.); 2. Latvijas iedzīvotāju medijpratību (paradumi informācijas pārbaudīšanā, medijpratības aktualitāte u.c.).

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
26480

Pētījuma mērķis:

Veikt pētījumu par Latvijas reģionālo mediju tirgu un auditoriju, izpētot:

 1. reģionālo elektronisko mediju tirgu Latvijā;
 2. reģionālo laikrakstu tirgu Latvijā;
 3. reģionālo mediju auditoriju.
Pētījuma finansēšanas summa EUR:
24740

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir veikt priekšizpēti romu stratēģiskā ietvara īstenošanas monitoringa pilnveidošanai.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
5545.00

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot Latvijā populārākās nelegālās straumēšanas vietnes.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
5000

Pētījuma mērķis:

Sagatavot Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanas ietekmes izvērtējumu par periodu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 1.decembrim.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
19996.64

Pētījuma mērķis:

Izvērtēt potenciālās Nacionālās akustiskās koncertzāles novietnes Rīgā (turpmāk tekstā – RKZ) un rekomendēt 1- 3 novietnes koncertzāles būvniecībai. Pētījums sastāv no divām daļām.

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt kultūrpolitikas pamatnostādņu „Radošā Latvija” (2014–2020) īstenošanas gala novērtējumu.

Pētījuma mērķis:

Izpētīt Latvijas iedzīvotāju medijpratību ar socioloģiskas kvantitatīvas aptaujas palīdzību, kas nodrošina reprezentatīvu izlasi visā Latvijas teritorijā, aptverot iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
6340

Pētījuma mērķis:

Izvērtējuma sfērā iekļautas dažādas izglītības iestādes, tai skaitā izglītības iestādes, kur kultūrizglītības jautājumi ir tikai viena no apmācību jomām.

Pētījuma mērķis:

Sagatavot prakses apkopojumu par Eiropas Savienības dalībvalstu mehānismiem komercmediju atbalstam, ko izmantot mediju politikas veidošanai.

Pētījuma mērķis:

Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam projektā (turpmāk – Pamatnostādņu projekts) noteikto politikas rezultatīvo rādītāju novērtējums un Pamatnostādņu projekta un tam pakārtoto rīcības plānu 2021.-2023. gadam un 2024.-2027. gadam rezultatīvo rādītāju monitoringa izstrāde turpmākajiem septiņiem gadiem.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
26378.00

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot Latvijas iedzīvotāju paradumus attiecībā uz tiesiski iegūtu autoru darbu kopēšanu personiskai lietošanai, kā arī salīdzināt iegūtos datus ar 2017.gadā veikto pētījumu.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis bija noskaidrot Latvijā populārākās torrentu vietnes un sagatavot detalizētu auditu par to saturu, lietotājiem, iespējām, kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm.

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot Latvijā populārākās torrentu vietnes un sagatavot detalizētu auditu par to saturu, lietotājiem, iespējām, kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
4000

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis bija veikt izpēti par Igaunijas un Lietuvas valsts muzeju tiesisko regulējumu un pārvaldības pieredzi; sagatavot priekšlikumus Latvijas valsts dibināto muzeju darbību stimulējošam juridiskajam statusam, balstoties pārējo Baltijas valstu pieredzē.

Pētījuma mērķis:

Izpētīt un veikt padziļinātu juridisku ekspertīzi par digitālā nodokļa ieviešanas iespējām Latvijā un sniegt atzinumu ar priekšlikumiem par digitālā nodokļa ieviešanas iespējām, ņemot vērā pieaugošo ārvalstu digitālo mediju dalību Latvijas mediju tirgū.

To top