Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
  • Notīrīt visus filtrus
  • Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)

  • Politikas joma

  • Pētījuma klasifikācija

  • Valoda

  • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)
(107)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)

Pētījuma mērķis:

Latvijas uzņēmumi spēs saglabāt ekonomiskās attīstības tempus un radīt labi atalgotas darbavietas tikai tad, ja kļūs konkurētspējīgi starptautiskā mērogā, iesaistīsies inovāciju procesā, uzkrās zināšanas un apgūs jaunas tehnoloģijas, kā arī iekaros augstas pievienotās vērtības nišu Eiropas un globālās darba dalīšanas jomā.

Pētījuma mērķis:
  • ilgtermiņā – nodroöināt ilgtspējīgas, sabalansētas un stabilas tautsaimniecības attīstību, un sasniegt ES valstu vidējo ekonomiskās attīstības līmeni, vienlaicīgi nostiprinot valsts droöību un aizsardzību, vides, kultūras un sociālās sfēras sakārtotību;
  • vidējā termiņā (3-5 gadi) – sasniegt iespējami augstu ieközemes kopprodukta vidējo gada pieauguma tempu (7-10%), samazināt tirdzniecības deficītu un panākt uz augstām tehnoloģijām balstītās produkcijas īpatsvaru eksportā līdz 15-20%.

To top