Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
  • Notīrīt visus filtrus
  • Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)

  • Politikas joma

  • Pētījuma klasifikācija

  • Valoda

  • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)
(107)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt priekšlikumus zinātniskās darbības finansēšanas modelim, kurš nodrošinātu pēc iespējas lielāku privātā sektora investīciju piesaisti un valsts finansēto pielietojamo pētījumu rezultātu ieviešanu ražošanā.

Pētījuma mērķis:

Detalizētāk izpētīt tirdzniecības tehniskās barjeras, ar kurām saskaras Latvijas uzņēmēji, veicot uzņēmējdarbību ES iekšējā tirgū. Datu vākšanas gaitā autori koncentrējās uz uzdevumu apzināt pēc iespējas plašāku iekšējā tirgus problēmu spektru, lai, ņemot vērā šos dažādos aspektus, spētu organizēt ministrijas darbu, maksimāli piemērojot to uzņēmēju problēmu risināšanai.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma izstrādes mērķis atbilstoši darba uzdevumam ir izstrādāt reprezentablus pamatprincipus rūpniecības nozaru  konkurētspējas novērtēšanas pēc vienotas pieejas, lai rezultātā iegūtu salīdzinošos datus gan pa gadiem, gan pa nozarēm

Pētījuma mērķis:

Vērojamās tendences ES liecina, ka starptautiskās tekstilizstrādājumu un apģērbu tirdzniecības liberalizācija turpināsies un pastiprināsies esošās tendences starpvalstu konkurencē. Šīs tendences brīdina par nopietniem draudiem, kurus jārisina Eiropas tekstilizstrādājumu un apģērbu industrijai, lai saglabātu un pastiprinātu savu pozīciju.

Jaunajām ES dalībvalstīm, kuras tikai nupat ir noslēgušas pārejas posmu un arī Latvijai, topošais scenārijs, iespējams, varētu būt pat grūtāks.

Pētījuma mērķis:

Tautsaimniecības attīstības rādītāju sistēmas izstrāde

Pētījuma mērķis:

Ziņojums ietver  priekšlikumu Latvijas dizaina politikai. Tajā sniegts viengabalains piedāvājums un atbilstoši mērķi efektīvai dizaina politikai.

To top