Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
  • Notīrīt visus filtrus
  • Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)

  • Politikas joma

  • Pētījuma klasifikācija

  • Valoda

  • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)
(107)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)

Pētījuma mērķis:

Latvijas vispārējā modeļa pamatā ir Austrālijas ORANI-G modeļa pamata sakarības, kas papildinātas atbilstoši detalizētāk izvērstam enerģijas sektoram un pielāgotas atbilstoši esošajiem statistiskajiem datiem un to detalizācijas pakāpei.

Pētījuma mērķis:

Eksperimentāli pētīt Latvijā ražotu rapšu eļļas biodīzeli, lai iegūtu priekšstatu par tā novecošanas procesu kinētiku un šo kinētiku ietekmējošiem faktoriem, kas tālāk ļaus attīstīt metodes šo procesu kontrolei un izstrādāt paņēmienus novecošanas procesu ātruma samazināšanai.  Pētītais biodīzelis ir ražots SIA „DELTA RĪGA”.

Pētījuma mērķis:

RoHS direktīvas pamatā ir ES vides politika, kas vērsta uz ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu un balstās uz līdzsvarotas attīstības politiku starp vidi, ekonomiku, enerģētiku un tehnoloģijām. Pēdējās desmitgadēs ir notikušas fundamentālas pārmaiņas vides likumdošanā un politikā, akcentējot:

  • 1970-os – industrijas emisiju kontroli
  • 1980-os – piesārņotās zemes atveseļošanu
  • 1990-os – ķīmisko vielu lietošanas reglamentāciju
  • 2000-os – izmantoto produktu ietekmes uz vidi samazināšanu, uzlabojot produktu dizainu.
To top