Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
  • Notīrīt visus filtrus
  • Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)

  • Politikas joma

  • Pētījuma klasifikācija

  • Valoda

  • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)
(127)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)

Pētījuma mērķis:

Apzināt smēķēšanas izplatību skolēniem vecumā no 13-15 gadiem, pētīt šo vecuma grupu personīgos paradumus un prognozēt smēķēšanas uzsākšanas risku, noskaidrot arī smēķēšanas motivāciju un faktorus, kas ietekmē ar smēķēšanu saistīto gan smēķētāju, gan nesmēķētāju uzvedību.

Pētījuma mērķis:

Sekot ligzdojošo ūdensputnu sugu sastāva un skaita izmaiņām ligzdošanai potenciāli piemērotajās vietās Rīgas brīvostā.

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot Saldus novada iedzīvotāju viedokli par pakalpojumu pieejamību un to kvalitāti, kā arī vispārējām attīstības tendencēm un būtiskākajiem izaicinājumiem Saldus novadā.

Pētījuma mērķis:

Iepazīties un izvērtēt ar citu valstu ģeomateriālu un tiem radniecīgu izstrādājumu pielietošanas pieredzi ceļu būvdarbos un aprobēt vairāku metožu kombināciju, kas paredz iespēju  šādus materiālus iekļaut dažādos ceļa segas būvniecības  risinājumos.

Pētījuma mērķis:

Iekļauties ES Trendline pētījumā, lai , salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, izprastu Latvijas ceļu satiksmes drošības paaugstināšanas iespējas un virzienus.

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot HIV un asociēto infekciju izplatību, zināšanu par HIV līmeni un asociēto veselības uzvedību injicējamo narkotiku lietotāju vidū.

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot Ummja ezera ekosistēmas pašreizējo stāvokli, lai izvērtētu nepieciešamību veikt apsaimniekošanas pasākumus, kas noteikti dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānā (2020. – 2031.gadam), lai aprēķinātu potenciāli iespējamo apsaimniekošanas pasākumu paredzamo pozitīvo un negatīvo ietekmi uz biotopu un tā atsevišķām sastāvdaļām un lai iegūtu bāzes datus ezera stāvokļa izmaiņu turpmākai noteikšanai.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
6350

Pētījuma mērķis:

Iegūt informāciju par bērnu liekās ķermeņa masas un aptaukošanās izplatību septiņus  un deviņus gadus veciem bērniem un skolu vides atbilstību veselīgu paradumu veicināšanai.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
63850

Pētījuma mērķis:

eParaksta klientu apmierinātības pētījums.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
2890.00

Pētījuma mērķis:

Datu centru, datu pārraides un fiziskās škiedras nomas klientu apmierinātības pētījums.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
2755.00

Pētījuma mērķis:

Izpratne par LVRTC darbinieku un amata grupu atalgojuma atbilstību tirgus situācijai un specifiski IKT nozarei.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
2700.00

Pētījuma mērķis:

Izpratne par LVRTC valdes atalgojuma atbilstību tirgus situācijai.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
1680.00

Pētījuma mērķis:

Darbinieku apmierinātības vērtējums ar iekšējo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
1295.00

Pētījuma mērķis:

Iegūt izpratni par LVRTC darbinieku apmierinātību un piesaisti uzņēmumam, kā arī dažādu darba vidi un procesu ietekmējošiem faktoriem.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
2436.00

Pētījuma mērķis:

Veikt nitrocelulozes pulveru ķīmiskās stabilitātes noteikšanu

Pētījuma mērķis:

TV apraides tehnoloģisko platformu izmantošanas dinamika.

Pētījuma mērķis:

Sadarbības rezultātu izvērtēšana un jauna sadarbības modeļa noteikšana

Pētījuma mērķis:

Monitoringa mērķis ir iegūt informāciju un sekot jūras vides hidroloģiskā un hidrobioloģiskā stāvokļa izmaiņām, kas rodas, izvietojot gultnes padziļināšanas darbu gaitā izņemto grunti Rīgas ostas grunts novietnē jūrā.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
13665.08

Pētījuma mērķis:

Vides stāvokļa kontrole Rīgas brīvostas teritorijā

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
15344.5

Pētījuma mērķis:

Turpināt Gēnu bankas papildināšanu ar vietējo apdraudēto lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu jauno vaislas dzīvnieku bioloģisko materiālu, veikt bioloģiskā materiāla molekulāro izpēti un turpināt informācijas sniegšanu Eiropas Dzīvnieku ģenētisko resursu gēnu banku tīklam (EUGENA)

Pētījuma mērķis:

Veicot Baltijas valstu piena produktu tirgus izpēti un tirdzniecības plauktu auditu, tai skaitā, mazumtirgotāju līdzdalības analīzi, veicināt piena produktu ilgtspējīga patēriņa un ražošanas attīstību.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
18462.27

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt metodiku tirgus krīžu ietekmes operatīvam novērtējumam par lauksaimniecības un pārtikas ražošanas izmaksu un ieņēmumu izmaiņām, īpaši ņemot vērā veikto
Krievijas militārā iebrukuma Ukrainā radītās ietekmes uz lauksaimniecības un pārtikas ražošanu Latvijā novērtējumu.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
75050

Pētījuma mērķis:

Veicot ilgtspējīgu pārtikas ražošanas sistēmu un to radīto iespēju apzināšanu un analīzi veicināt ilgtspējīgas un konkurētspējīgas pārtikas ražošanu Latvijas uzņēmumos.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
39500
To top